Kongsberg-Colten

Grundig bok om den norske 11,25 mm Automatisk Pistol M/1914, på folkemunne kalt "Kongsberg-Colten".

NOK475,00 inkl. mva.
  • Produktinfo
  • Produktanmeldelser (0)

Boken «Kongsberg-Colten» av Karl Egil Hanevik er en meget omfattende presentasjon av denne velkjente pistolen.

Boken gir innledningsvis bakgrunnen for det norske valget av Colt-pistolen i 1914. Deretter beskrives innkjøp av pistoler fra USA, forberedelser for fabrikasjon i Norge, samt produksjonen av pistoler ved KV fra 1917 til 1948.Grundige oversikter viser alle leveranser av pistoler fra KV. Fyldige kapitler beskriver også ammunisjon, hylstre, ekstrautstyr og «moderne» Kongsberg-Colter. Også «spesielle» pistoler beskrives (modellvåpen, pistoler produsert og merket for sivilt salg, instruksjonsmodeller, graverte pistoler, SVA/HYSV-merkede pistoler osv). Et eget kapittel forteller om utviklingen av Colt-pistolen i sin alminnelighet, og beskriver de amerikansk-produserte Colt-pistolene.

Omfattende vedlegg beskriver alle de forskjellige norske pistolene som ble konstruert mellom 1900 og 1914 (Landstad, Bjørgum, Fidjeland, Hansen, Krag og Sunngaard). Alle vesentlige rapporter fra kommisjoner og utvalg er gjengitt i sin helhet. Vedlegg gjengir også de forskjellige reglementer som ble brukt i Forsvaret for Colt-pistolen. Et eget vedlegg angir hvor Colt-pistolene som var produsert fram til 1940 var fordelt pr 9. april 1940.

Boken burde være interessant både for våpensamlere, for personer med generell våpenhistorisk interesse og for militærhistorisk interesserte.

Totalt er boken på 416 sider med ca 1200 illustrasjoner, hvorav ca 30 er i farger (mange helsider). Helbind med trykt overtrekk (se bilde).

 

 

Innholdsfortegnelse

Innledning                                                                                            3

Kapittel 1: Prøver med automatpistoler fram til 1914                      11

Kapittel 2: Forberedelser for pistolproduksjon ved KV                    53

Kapittel 3: Kjøp av pistoler fra Colt                                                 58

Kapittel 4: Det første prøvepartiet av pistoler, merket «M/1912»   65

Kapittel 5: 11,25 m/m Automatisk pistol M/1914                             77

Kapittel 6: Pistolproduksjon ved KV under 2.verdenskrig              105

Kapittel 7: Etterkrigstiden                                                               127

Kapittel 8: Spesielle pistoler                                                            139

Kapittel 9: Ammunisjon                                                                   155

Kapittel 10: Hylstre og tilbehør                                                       167

Kapittel 11: «Moderne» «Kongsberg-Colter»                                190

Kapittel 12: Amerikanske Colt-pistoler                                          198

Vedlegg A: Norske pistolkonstruksjoner fram til 1914                  238

Vedlegg A-1: Ingeniør Halvard Folkestad Landstads «Automatiske revolver»    239

Vedlegg A-2: Kunstmaler Nils Josefson Bjørgums forsøkspistoler   243

Vedlegg A-3: Børsemaker Terje Aanensen Fidjelands forsøkspistoler 255

Vedlegg A-4: Ingeniør Gustav Adolf Hansens forsøkspistoler    269

Vedlegg A-5: Oberst Ole Herman Johannes Krags forsøkspistoler   280

Vedlegg A-6: Ingeniør Harald Sunngaards forsøkspistoler      321

Vedlegg B: Rapporter fra «Den permanente Geværkommission» 1904 – 1908   343

Vedlegg C: Rapport fra «Pistolkaliberkommissionen av 1909»      349

Vedlegg D: Rapport fra «Pistolkommissionen av 1914»     355

Vedlegg E: Reglementer fra Hæren, Marinen og Heimevernet om Colt pistolen 369

Vedlegg F: Artikkel fra «Norsk Tidsskrift for Militærmedicin» 1909    386

Vedlegg G. Disponering av Colt pistoler i Hæren og Marinen       388

Vedlegg H: Litteratur             394

Vedlegg I: Noter         396

Vedlegg J: Fargebilder         401

Skriv en produktanmeldelse og del dine erfaringer med dette produktet med andre kunder.