Norske Militærgeværer etter 1867

Bok som omhandler de forskjellige geværer og karabiner som ble benyttet i Forsvaret fra 1867 og fram til ca 1990 med størst vekt på Krag-Jørgensen geværet.

NOK475,00 inkl. mva.
  • Produktinfo
  • Produktanmeldelser (0)

Mange kjenner boken «Krag-Jørgensen geværet», forfattet av Karl Egil Hanevik, som kom ut i 1994. Boken forteller den inter­ess­ante historien bak våpe­nets utvikling fra 1880-tallet og fram til våre dager. Utviklingen av ge­væ­ret, anta­gel­sen i Danmark, i USA og til slutt i Norge behandles grundig. Også fabrikasjons­pro­ses­sen, kontrollen og merkin­gen av våpenet presenteres. Forskjellige modeller av våpenet, skarp­skyt­ter­ge­væ­rer, jakt­gevæ­rer og spesielle utgaver omhandles utførlig. Tilbehør, patroner og bajonetter omtales. Et meget stort antall bilder illustre­rer bokens kapitler. Denne boken framstiller historien om det mest utbredte våpen i Norge gjennom tidene. Dette våpenet er det som flest av de som er interessert i militærhistorie, skyting eller våpen­samling har et forhold til. Boken «Krag-Jørgensen geværet» er nå utsolgt.

Boken «Norske Militærgeværer etter 1867» er en omarbeidelse og utvidelse av den tidligere boken «Krag-Jørgensen geværet». Den er nå blitt en meget omfattende bok.  

Boken omhandler norske militærgeværer (og til dels også en del sivile våpen) gjennom en 130-årsperiode. I den nye boken er det aller meste fra den gamle boken bevart og oppdatert. Likeledes er en del nytt stoff om Krag-Jørgensen geværet tatt med. De tidligere kapit­lene er kom­pri­mert for å gi plass til nytt stoff.

Nye kapitler om Remingtongeværet, Krag-Petersson gevæ­ret, Jar­mann­geværet, Remingtonkarabinene samt etter­krigs­tidens militærgeværer (Mauser skarp­skyt­ter­­gevæ­rene, AG3 mm) er kommet i tillegg. Boken dekker derfor det aller, aller vesentligste av «moderne» norske militærgeværer.

Stoffet burde derfor være interessant både for våpensamlere, for folk med generell våpen­historisk interesse og for militærhistorisk interesserte.

Boken er på 432 sider og har totalt 770 illustrasjoner (svart/hvitt).

Skriv en produktanmeldelse og del dine erfaringer med dette produktet med andre kunder.